הרפרטואר שלנו - מעניין ומגוון

הרפרטואר שלנו - מעניין ומגוון

בארוק 1760-1600

Hallelujah (Handel's Messiah)
Let Him Deliver Him (Handel's Messiah)
Surely he hath borne our griefs (Handel's Messiah)
For unto us a child is born (Handel's Messiah)

קלאסית 1730–1820

Kyrie (Haydn's Theresienmesse)
Gloria from Missa Teressa (Haydn's Theresienmesse)
Sanctus form Missa Teressa (Haydn's Theresienmesse)
Benedictus (Haydn's Theresienmesse)
Agnus Dei (Haydn's Theresienmesse)
Haydn's Theresienmesse
Credo Kodaly-Missa Brevis (Haydn's Theresienmesse)

רומנטית 1780–1910

Solovutchka (Tchaikovsky)

המאה ה-20 ואילך

Wintry Road Shebalin-Pushkin
I am Mindful of the Day of Judgement
Cantemus-Lajos Bárdos
Shenandoah

ישראלי

חסל סידור פסח
שלג על עירי
שיר ארץ

כניסה לחשבון